Przestrzegaj przepisów BHP

W trakcie zatrudnienia należy przeprowadzać okresowe szkolenia. Konieczne jest kontynuowanie wykonywania obowiązków pracownika na odpowiednich stanowiskach. Szkolenie okresowe ma na celu zapoznanie pracownika z nowymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwala również pracownikowi uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia. Szkolenie powinno odbywać się w godzinach pracy. Pracownik powinien otrzymać […]