Kredyty frankowe – co robić?


Kilkanaście lat temu, gdy rozpoczął się „boom inwestycyjny” w Polsce i wzrosło zainteresowanie kredytami, banki zaczęły oferować chętnym nowy instrument pożyczkowy – a mianowicie kredyty we franku szwajcarskim. Ze względu na ówczesną słabość tej waluty względem złotówki i oferowane niskie oprocentowanie były bardzo chętnie wybieraną opcją długoterminowej pożyczki na budowę domu bądź zakup mieszkania. Kancelaria Frankowa – Kredyty CHF.
15 stycznia 2015 Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował o zaprzestaniu utrzymywania niskiego kursu swojej waluty względem euro, w wyniku czego wartość franka względem złotówki w ciągu kilku godzin wzrosła o ponad 20 procent. Spowodowało to automatycznie odpowiedni wzrost wysokości rat, do których spłaty byli zobowiązani kredytobiorcy-frankowicze.
Częstą praktyką była całkowita niewiedza osób biorących kredyt o ryzyku walutowym, zwykle umieszczana drobnym drukiem na marginesie umowy bądź też wcale. Skok franka zachwiał finansami setek tysięcy mieszkańców Polski. Ze względu na nieuczciwe praktyki instytucji finansowych duża część z poszkodowanych zdecydowała się na podjęcie kroków prawnych wobec banków.
Banki tłumaczą się, że każdy biorący kredyt powinien wiedzieć o istnieniu ryzyka walutowego i wiążących się z nim konsekwencji. Co za tym idzie, każdy piszący pozew przeciw bankom, które udzieliły mu felernej pożyczki winien skonsultować się z osobami, które posiadają odpowiednią wiedzę i argumentację do przyszłej batalii prawnej. Warto zadbać, aby prawnik, którego wybierzemy był biegły w zakresie prawa bankowego i posiadał doświadczenie w pracy z zagadnieniami dotyczącymi finansów. Tylko w ten sposób można uzyskać przynajmniej częściową rekompensatę ze strony instytucji bankowych.